درخواست اشتراک

خیر گرامی

شما میتوانید با تکمیل فرم زیر یکی از مشترکین انجمن مددکاری امام زمان (عج) شده و به صورت ماهیانه یا چند ماهه مبلغ مورد نظر خود را جهت کمک به ایتام نیازمند مشخص و ثبت نمایید ، پس از ارسال اطلاعات واحد مشترکین انجمن قبوض مربوطه شما را آماده و به صورت ماهیانه به آدرس محل کار یا سکونت تحویل و مبلغ مورد نظر را دریافت مینماید.

همچنین میتوانید مبلغ تعیین شده را به حسابهای انجمن واریز و از طریق تلفن 00000000000 یا واتزآپ 00000000000 اطلاع رسانی نمائید.

فرم درخواست اشتراک