انجمن مددکاری امام زمان (عج)

انجمن مددکاری امام زمان (عج) با سابقه ای بیش از پنجاه سال یکی از قدیمی ترین خیریه های کشور است. 

آری از مرز پنجاه سال می گذرد که وجدان آگاه و بیدار جمعی از خیراندیشان جامعه مذهبی اصفهان فکر و اندیشه آنان را بر امری خطیر رهنمائی کرد تا دست به کاری زنند که اگر پدری به هر جهت و به هر صورت دستش از دنیا کوتاه شد و پشتوانه مادی و اقتصادی برای زن و فرزندان خود نداشت نیازمندیهایشان را در حد توان بر آورده ساخته، نگذارند هیچ یک از آنها دست نیاز پیش کسی دراز نمایند، با این فکر و با این نظر قدم پیش گذاشته و آنچه امروز مورد مشاهده همه کسانی است که بخواهند ببینند چه شده و چه کرده اند موسسه ای بنیاد نهادند که تاکنون 15400 خانواده تحت پوشش خدماتی داشته است.

Previous
Next
خدمات حمایتی انجمن مددکاری امام زمان (عج)

همدردي با يتيم و کوشش در زدودن آلام و رنجهاي او عبادتي پر شکوه و خدمتي بس سازنده و انساني است که رهبران الهي و آسماني خود در اين عرصه پيشگام و سرمشق جامعه بوده اند. .بياييد به اتقاق يتيمان را دريابيم، درکنارشان باشيم و طراوت و زيبايي زندگي را در خدمت به آنان جستجو کنيم و با تمامي وجود به آنان بگوييم که با غمهايشان شريکيم و در سختيها تنهايشان نخواهيم گذاشت

شماره حساب های انجمن نزد بانک رسالت

شماره حساب: ۱۰۸۷۶۵۵۳۳۱

رسالت کارت: ۷۸۵۶ – ۱۲۱۴ – ۷۲۱۱ – ۵۰۴۱

شماره شبا: IR900700001000128765533001

جهت سفارش انواع تاج گل و استند به صورت تلفنی  واحد سفارشات تماس حاصل نمایید. تلفن واحد سفارشات: 88906061 - 021

رسانه

فیلم

عکس

صوت