انجمن در راستای رسالت خويش خانواده‎هايی را تحت پوشش قرار می‎دهد كه وجود پر مهر پدر و نان‎آور خويش را از دست داده و كمبودهای عاطفی و مشكلات مالی، زندگی را برای آنان به حدی دشوار ساخته كه در صورت قصور و غفلت، ممكن است زيانهای جبران ناپذيری برای جامعه به بار آيد. انجمن بر نقش مؤثر عاطفی مادران در كنار فرزندان، تاكيد داشته و از آنان در خانه و كاشانه خودشان سرپرستی می‎كند، نياز انسانها تنها در آب ونان خلاصه نمی‎شود، انسان تشنه محبت و سرشار از احساس و عاطفه است، انسان موجودی است عاطفی كه مايل است محبت ببيند و به ديگران ابراز محبت كند. عشق و محبت در سرشت او نهفته است. با اين نيّات در طول ساليان گذشته از نونهالان يتيم تحت پوشش كه در معرض انحرافات و مخاطرات فراوان بوده‎اند، انسانهايی با ايمان و لايق، در كسوت معلم، صنعتگر، پزشك و مهندس تربيت نموده كه برخی از آنان هم اكنون در تشكيلات انجمن در زمره خدمتگزاران خانواده‎های يتيم می‎باشند.
هدف نهايی :
انجمن، همچون پدری در سايه، در تمام مراحل زندگی، همراه اوّل خانواده‎های تحت پوشش می‎باشد.
حفظ و حراست از بنيان خانواده‎های فاقد پدر و بهبود شرايط زندگی آنان در تمامی زمينه‎ها از اصول فعاليت انجمن به شرح ذيل می‎باشد:‌
الف- تامين نيازهای اوليه خانواده‎ها، اعم از مواد غذايی، پوشاك، بهداشت، مسكن، جهيزيه، سيسمونی و...
ب- اجرای امور فرهنگی، تربيتی، هنری، ورزشی توسط افراد مجرب، شامل رسيدگی به وضع آموزشی مددجويان از مقطع دبستان تا تحصيلات عاليه دانشگاهی، مشاوره به جوانان جهت آغاز زندگی مشترك، رفع مشكلات خانوادگی، برگزاری دوره‎های عقيدتی، سياحتی، زيارتی، هنری، فنی حرفه‎ای، مسابقات قرآنی و كتابخوانی.
ج- اجرای دقيق تعهدات شرعی مشتركين و ساير نيكوكاران بر اساس نيّات آنان در چگونگی مصرف صدقات، نذورات، كفّارات، سهم سادات و ... بنابر فتاوای ارزشمند مراجع عظام تقليد خيّرين محترم.