اهداء اینترنتی


توجه: دارندگان کليه کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب بانک های کشور ميتوانند نسبت به پرداخت اينترنتی در اين قسمت، توسط درگاه بانک پارسیان اقدام نمايند.
نيکوکاران محترم لطفا جهت اهدای آنلاين کمک، اطلاعات خواسته شده را تکميل فرماييد.
توجه به نکات زير ضروری است:
  • پر کردن فيلدهايی که با ستاره مشخص شده اند اجباری است.
  • در صورتی که ميخواهيد نامه اعلام وصول برای شما ارسال شود ، يا ايميلتان را در فيلد پست الکترونيک ، يا آدرس پستی و يا کد نيکوکاری خود را در فيلد توضيحات وارد نماييد.
  • در صورتی که ميخواهيد مبلغ کمک براي مورد خاصي ( گوسفند قربانی، گوسفند عقيقه، سفارش غذا ، فطريه و…) هزينه شود مورد را در فيلد نوع کمک وارد نماييد.
مبلغ يک راس گوسفند قربانی 8،000،000 ريال
مبلغ يک راس گوسفند عقيقه 10،000،000 ريال

  • در صورت سفارش گوسفند عقيقه، نام و نام پدر شخصی که ميخواهيد برايش عقيقه نماييد را هم در فيلد توضيحات وارد نماييد.